Szanowni Państwo !

Otrzymaliśmy informację, że w ostatnich dniach nieznani sprawcy rozsyłają SMS-y z informacją o zaleganiu za energię elektryczną wobec naszej Spółki.

Z treści SMS-ów ma wynikać, że w przypadku niedokonania płatności na wskazany przez nadawców rachunek bankowy, „Energo-Complex” Sp. z o.o. dokona odcięcia prądu do Państwa lokali.

W tej sytuacji oświadczamy, co następuje:

  • rozsyłane SMS-y nie pochodzą od „Energo-Complex” Sp. z o.o.;
  • „Energo-Complex” Sp. z o.o. nie zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej, nie pobiera opłat za energię elektryczną ani nie ma możliwości dokonania odcięcia prądu do Państwa lokali;
  • rachunek bankowy wskazywany w SMS-ach nie jest rachunkiem naszej Spółki ale nieznanych sprawców, którzy się pod nią podszywają;
  • w przypadku dokonania przez Państwa wpłat bezpośrednio na nasz rachunek (np. na skutek pozyskania go, po otrzymaniu SMS-a, z naszej strony internetowej), takie wpłaty zostaną przez nas zwrócone;
  • nie mamy jednak możliwości dokonania zwrotu wpłat uiszczonych na rachunek nieznanych sprawców, którzy podszywają się pod naszą Firmę i nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności; takie przypadki prosimy zgłaszać organom Policji lub Prokuraturze;
  • niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rozsyłaniu SMS-ów przez nieznanych sprawców, zgłosiliśmy sprawę organom ścigania.

Zarząd „Energo-Complex” Sp. z o.o.