Menu

Usługi specjalne

Usługi specjalne realizujemy przy współpracy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie zaawansowanej diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych oraz właściwości materiałów i cieczy elektroizolacyjnych w ramach projektu „OBRE Sp. z o.o.”

USŁUGI OBRE:
 • Doradztwo w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych i zakupowych
 • Doradztwo oraz analizy techniczne inwestycji i modernizacji z punktu widzenia innowacyjności zastosowanych rozwiązań
 • Analizy i ocenę majątku przedsiębiorstw energetycznych
 • Ekspertyzy stanu technicznego maszyn, urządzeń i aparatury energetycznej
 • Doradztwo, ekspertyzy i prace projektowe w zakresie generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii
 • Badania układów izolacyjnych celulozowo olejowych i kompozytowych [przeczytaj więcej o usłudze]
 • Realizację kursów i specjalistycznych szkoleń w szerokim zakresie technicznym, ekonomicznym i prawnym
 • Badania WNZ w układach izolacyjnych metodą akustyczną, elektryczną oraz UHF [przeczytaj więcej o usłudze]
 • Badania drgań konstrukcji i hałasu
 • Badania termograficzne urządzeń elektroenergetycznych
 • Pomiary elektryczne maszyn, generatorów i transformatorów WN, aparatury rozdzielczej oraz przekładników WN
 • Inne prace według indywidualnego zapotrzebowania Klientów
Współpracują z nami:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski
Wybitny specjalista z zakresu techniki wysokich napięć i diagnostyki urządzeń WN. Doświadczenie zdobył współpracując z wieloma ośrodkami naukowymi W Polsce i za granicą. Długoletni pracownik Hydro-Quebec Institute w Ontario.

Prof. dr hab. inż. Jan Subocz
Ponad 30 lat doświadczeń we współpracy z przemysłem zakończonych 45. wdrożeniami nowych technologii, specjalista z zakresu elektrotechnologii i inżynierii wysokonapięciowej oraz fizyko-chemii układów izolacyjnych.

Prof. dr hab. inż. Marek K. Gawrylczyk
Specjalista z zakresu teorii pola elektromagnetycznego, analizy i projektowania obwodów elektrycznych oraz  metod optymalizacji w elektrotechnice i elektronice.

Prof. dr hab. Paweł Żukowski
Fizyk ciała stałego, specjalista od analizy procesów fizycznych w elektrotechnice i technice wysokich napięć.

Dr inż. Eugeniusz Kornatowski
Specjalista z zakresu teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów i jej aplikacji do oceny stanu technicznego konstrukcji mechanicznych.

Dr inż. Szymon Banaszak
Znawca problematyki identyfikacji odkształceń i poluzowania uzwojeń transformatorów energetycznych. Członek międzynarodowego komitetu normalizacyjnego IEC ds. normalizacji metod i analizy pomiarów FRA. Przeprowadził m.in. pierwsze w Polsce badania  kontrolowanych deformacji i poluzowań uzwojeń transformatorów w warunkach eksploatacyjnych.

Dr inż. Marek Szrot
Specjalista w zakresie remontów, modernizacji oraz zarządzania majątkiem sieciowym. Współtwórca systemu TrafoGrade do oceny stanu technicznego i zarządzania majątkiem transformatorowym.

Dr inż. Władysław Pewca
Konstruktor transformatorów, specjalista w zakresie problematyki wytrzymałości zwarciowej transformatorów energetycznych.

Partnerami OBRE Sp. z o.o. są również:

Maschinnenfabrik Reinhausen – producent podobciążeniowych przełączników zaczepów
OMICRON – producent aparatury pomiarowej