Menu

Doradztwo techniczne

Wymiana, remont bądź zakup nowego transformatora jest skomplikowaną operacją wymagającą szerokiej wiedzy technicznej oraz ekonomiczno–handlowej. Występujące ograniczenia formalnoprawne w procedurach zakupu transformatora często utrudniają obiektywny wybór najlepszych wykonawców. W tym zakresie oferujemy kompleksowy pakiet usług konsultingowych, które dotyczą wyboru producenta, nadzoru nad produkcją oraz transportu i montażu.

Usługi związane z wyborem producenta obejmują w szczególności:
 • Przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej, tj.:
  • analizę warunków pracy jednostki i przygotowanie podstawowych założeń technicznych
  • dobór parametrów technicznych
  • przygotowanie technicznej części umowy pomiędzy producentem a inwestorem
  • opracowanie szczegółowe specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • opracowanie optymalnego zakresu prób odbiorczych
 • Udział w negocjacjach z producentami
 • Ocena części technicznej ofert
Usługi związane z nadzorem nad produkcją transformatorów obejmują:
 • Kontrolę materiałów wykorzystywanych w produkcji
 • Udział w próbach międzyoperacyjnych
 • Kontrola poprawności wykonania prac na poszczególnych etapach
 • Nadzór nad próbami odbiorczymi wraz z oceną wyników
 • Wykonanie specjalistycznych pomiarach podczas odbioru transformatora
 • Nadzór nad remontami transformatorów w warsztatach remontowych
Usługi związane z nadzorem nad transportem, montażem i próbami pomontażowymi obejmują:
 • Monitoring jakości i parametrów transportu transformatora
 • Nadzór nad wykonaniem montażu transformatora w miejscu zainstalowania
 • Wykonanie pomiarów pomontażowych