Menu

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

          

W poniedziałek, 4 września, uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jest on zgodny z wymaganiami europejskiej normy OHSAS 180001 : 2007. Zakres certyfikacji obejmuje diagnostykę, serwis i montaż urządzeń elektroenergetycznych.