Menu

Łączniki w Eksploatacji 2018

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję konferencji naukowo-technicznej „Łączniki w eksploatacji”. Celem konferencji jest zaprezentowanie oraz szerokie przedyskutowanie zagadnień dotyczących: nowych rozwiązań technicznych w zakresie łączników WN i SN, problemów eksploatacyjnych i diagnostyki. W ramach konferencji odbędzie się także sesja poświęcona diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych w izolacji gazowej SF6 oraz gospodarce gazem SF6 W trakcie, spotkania będzie możliwość wymiany doświadczeń eksploatacyjnych ze specjalistami z całego kraju na specjalnej sesji „panel użytkowników”.

Organizatorami konferencji są: Energo-Complex, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Energetyki OBRE oraz firma Omicron. Parterami wydarzenia zostali: Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Patronat nad konferencją objął Magazyn „Urządzenia dla Energetyki”.

Komitet Programowy Konferencji:
prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski
prof. dr hab. inż. Jan Subocz
dr hab. inż. Czesław Karwat prof. PL
dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. PW
prof.dr hab. Paweł Żukowski, dr hc

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Przewodniczący – Marek Szrot
Członkowie – Jerzy Szolc
Mirosław Branczewski

Informacje szczegółowe:
Termin konferencji: 25-27 Kwietnia 2018
Miejsce: Qhotel Plus Kraków, ul. Wygrana 6, 30-311 Kraków

Karta zgłoszenia

Program konferencji

Opłaty za uczestnictwo w konferencji:
1 900,00 + 23% VAT zakwaterowanie w pokoju 2 os.
2 200,00 + 23% VAT zakwaterowanie w pokoju 1 os.

Opłata obejmuje: udział w konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz komplet materiałów konferencyjnych. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie przybycia uczestnika (materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą)

Terminy:
• zgłaszanie uczestnictwa w konferencji 10.04.2018 r.
• wniesienie opłat 17.04.2018 r.
• przesyłanie projektów reklam 15.03.2018 r.

Sekretariat Konferencji:
Wojciech Leśniak
T.: +48 32 775 67 06; M.: +48 607 691 319
wojciech.lesniak@energo-complex.pl

Jerzy Szolc
tel.: +48 695 101 193

Formularze zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Energo-Complex Sp. z o.o.
ul. Lotników 9, 41-949 Piekary Śląskie
fax +48 32 775 67 02
email:konferencja@energo-complex.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
ING Bank Śląski S.A.
76 1050 1230 1000 0023 0022 4611
Z dopiskiem „Konferencja 2018”