Menu

CIGRE

Kadra inżynierska naszej firmy bierze udział w pracach Międzynarodowej Rady Wielkich Sieci Elektrycznych – CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques – CIGRE). W ramach CIGRE działa 16 komitetów – studiów, a ich obszarem jest funkcjonowanie systemów energetycznych związanych z aspektami technicznymi, ekonomicznymi i prawno-regulacyjnymi. CIGRE istnieje od 1921 roku i organizuje sympozja, spotkania regionalno-krajowe oraz cyklicznie co dwa lata sesje generalne.

Strona internetowa CIGRE: www.cigre.org

cigre-logo

NASZA DZIAŁALNOŚĆ:


CIGRE 2010: HV bushing failure in service, diagnostics and modeling of oil-type bushings

Jacek Wańkowicz, Jerzy Bielecki (Instytut Energetyki), dr inż. Marek Szrot, dr hab. inż. Jan Subocz, prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski.

Referat poświęcony awariom przepustów wysokiego napięcia, diagnostyki i modelowania przepustów olejowych wygłoszony przez Prezesa ENERGO-COMPLEX dr inż. Marka Szrot w Paryżu podczas 43. sesji CIGRE.

[zobacz]  [pobierz]


CIGRE 2008: Condition assessment of medium-power transformers using diagnostic methods: PDC, FDS, FRAto support decision to modernize or replace service-aged units

prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski, dr hab. inż. Jan Subocz, dr inż. Marek Szrot, mgr inż. Janusz Płowucha, mgr. inż. Rafał Zaleski.

[zobacz]  [pobierz]


CIGRE 2005: Contemporary Diagnostic Methods of HV Rotating Machine and Transformer Insulation

dr hab. inż. Jan Subocz, dr inż. Marek Szrot, mgr inż. Janusz Płowucha, prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski.

[zobacz]  [pobierz]