Zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Transformatory w Eksploatacji”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników oraz mając na względzie nieuchronne powiązania różnych zagadnień z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych kolejne spotkanie spod znaku Transformatory w Eksploatacji wykracza poza tematykę ściśle transformatorową. Tematyka VI konferencji będzie obejmowała zagadnienia z szeroko pojętej […]

Read more

Invito alla conferenza scientifico-tecnica

Abbiamo l’onore e il piacere di invitarvi a partecipare alla VI Conferenza Internazionale di Scienza e Tecnologia „Impiego dei Trasformatori”. Per soddisfare le aspettative dei partecipanti e considerato la connessione con altre tematiche inerenti l’utilizzo degli apparecchi elettroenergetici, il prossimo incontro sull’impiego dei trasformatori di energia andrà oltre stretto l’ambito dei trasformatori. L’oggetto della VI […]

Read more

Relacja z Sesji CIGRE

W dniach 22-27 sierpnia 2010 roku w Paryżu odbyła się kolejna 43. sesja CIGRE. Program sesji obejmował obrady w ramach 16 Komitetów Studiów oraz paneli tematycznych. Sesjom towarzyszyła wystawa techniczna. Podczas sesji Prezes Marek Szrot wygłosił referat pod tytułem „HV bushing failure in service, diagnostics and modeling of oil-type bushings”. Referat był poświęcony awariom przepustów […]

Read more

Relazione dalla sessione CIGRE

Il 22-27 Agosto 2010 a Parigi, si è svolta un’ulteriore sessione CIGRE, la 43^. Il programma comprendeva le deliberazioni nell’ambito di 16 Comitati di Studio e di pannelli tematici. Alle sessioni tecniche si accompagnava la mostra tecnica. Durante la sessione il Presidente Marek Szrot ha presentato una relazione dal titolo „HV bushing failure in service, diagnostics and modeling of oil-type bushings”. La relazione è stata dedicata alle avarie delle prese ad alta tensione, alla […]

Read more

„Gestione Effettiva del Patrimonio di Rete” – relazione dal seminario

Dal 15 al 17 luglio 2010 nella sede della nostra ditta si è svolto un seminario sulla „Gestione Effettiva del Patrimonio di Rete”. La tematica dell’incontro era dedicata alla vasta gamma delle soluzioni sui trasformatori e sulle attrezzature dell’automazione di controllo e di protezione. Durante gli intervalli tra le successive presentazioni, i partecipanti al seminario […]

Read more

„Efektywne Zarządzanie Majątkiem Sieciowym” – relacja z seminarium

W dniach 15-17 czerwca 2010 roku w siedzibie naszej firmy odbyło się kolejne seminarium z serii „Efektywne Zarządzanie Majątkiem Sieciowym”. Tym razem tematykę spotkania poświęcono szerokiemu wachlarzowi rozwiązań w zakresie osprzętu transformatorowego oraz urządzeniom automatyki kontrolnej i zabezpieczeniowej. W czasie przerw pomiędzy kolejnymi prezentacjami, uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się bezpośrednio z omawianymi urządzeniami na […]

Read more

Vi invitiamo al seminario

La scelta ottimale di accessori da un’ampia gamma di proposte disponibili sul mercato non è un compito facile. Per facilitarlo, insieme al nostro partner commerciale, Maschinenfabrik Reinhausen, abbiamo deciso di organizzare una mostra, durante la quale sarà possibile vedere l’ampia gamma di soluzioni diverse nell’ambito delle attrezzature di trasformatori e della automazione di controllo e di protezione. A nome nostro e dei nostri partner, vi invitiamo a partecipare a questa mostra, in combinazione con il seminario, che si svolgerà dal 15-17 giugno 2010 presso la sede della nostra azienda a Piekary Śląskie (Polonia).

Read more

Zapraszamy na seminarium

Optymalny wybór osprzętu z bardzo szerokiej gammy dostępnych na rynku propozycji nie jest łatwym zadaniem. Aby to ułatwić, wspólnie z naszym partnerem handlowym Maschinenfabrik Reinhausen postanowiliśmy zorganizować wystawę, w trakcie której będziecie mogli zapoznać się z szerokim wachlarzem różnorodnych rozwiązań w zakresie osprzętu transformatorowego oraz w dziedzinie automatyki kontrolnej i zabezpieczeniowej. W imieniu naszym i […]

Read more